Organisatie

Opvoedkundige (pedagogische) en onderwijskundige (didactische) uitgangspuntenvormen de basis van het onderwijs op onze school.

Binnen onze onderwijsvisie is het volgende van belang:

  • We gaan uit van en sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind.
  • In alle groepen werken we met thema’s en projecten waardoor we een goed gedifferentieerd aanbod realiseren. We houden rekening met het niveau van de kinderen.
  • Wij stimuleren de kleuters in hun spel om hen ook via het spelen tot leren te brengen.
  • Wij zetten oudere leerlingen aan tot onderzoek; wat weet ik al en wat wil ik nog meer weten?

De wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven:

  • We werken volgens het directe instructiemodel, dit betekent dat de instructielessen voor de ene leerling korter is dan voor de andere leerling.
  • Veel lessen zijn interactief, d.w.z. met elkaar spreken, denken en onderzoeken. Al doende maken de kinderen zich de leerstof eigen.
  • Kinderen krijgen leerstof aangeboden die bij hun jaargroep en hun ontwikkeling past.
  • Ons leer- en leefklimaat zijn zodanig ingericht, dat kinderen zich veilig en geaccepteerd kunnen voelen.

U kunt meer informatie over de schoolorganisatie vinden in onze schoolgids.