Verlof aanvragen
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Verlof aanvragen
 
 

De laatste tijd is gebleken dat de regels voor extra verlof niet helemaal duidelijk zijn voor veel ouders. Daarom treft u hieronder nogmaals de regels omtrent extra verlof:


Kinderen mogen in Nederland vanaf vier jaar naar de basisschool. Zij zijn leerplichtig volgens de leerplichtwet v.a. 5 jaar. In deze wet staat in welke gevallen u verlof mag vragen voor uw kind.


Vakantieverlof kunt u alleen aanvragen als u door uw beroep tijdens de reguliere vakanties niet op vakantie kunt. Bij de verlofaanvraag moet u een werkgeversverklaring overleggen waaruit dit blijkt. Het verlof kan één maal per cursusjaar worden verleend voor ten hoogste 10 dagen en mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar. De aanvraag moet u zo vroeg mogelijk indienen (bij voorkeur voordat u geboekt heeft!!!).


Gewichtige omstandigheden als huwelijk, jubilea, overlijden of ernstige ziekte in de familie zijn ook reden tot het verlenen van verlof. Een verzoek moet u zo tijdig mogelijk indienen; Godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen kunnen verplichtingen met zich meebrengen, waarvoor u verlof kunt aanvragen. Het aanvragen van verlof kunt u doen door middel van een formulier dat op school beschikbaar is. Het ingevulde formulier wordt aan de hand van de regels door de directeur beoordeeld. Indien het gevraagde verlof niet wordt toegekend door de directeur, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. De directeur van de school kan u informeren over de beroepsmogelijkheden.

Bovenstaande regels worden door alle scholen in Den Helder op dezelfde wijze toegepast.